Porrashuoneiden sijoitus

Porrashuoneiden seinien sijoituksessa noudatetaan seuraavia periaatteita silloin kun seinät toimivat rakennuksen jäykistävinä osina.

  • Seinien sijoituksen tulee olla sellainen, että tilojen käyttöä ja muunneltavuutta rajoitetaan mahdollisimman vähän
  • Seinien sijoittelussa noudatetaan jäykistyksen kannalta oikeaoppisia ohjeita 
  • Seinille pyritään järjestämään suuria pystykuormia, jotta vetovoimia ei syntyisi
  • Pilareita pyritään sijoittamaan seinien yhteyteen. Tällöin pystykuormia saadaan hyödynnettyä rakennusta tukevana elementtinä
  • Rakennuksen rungon ulkopuolista porrashuonetta ei suositella käytettäväksi jäykistävänä osana. Tämä johtuu asennus- ja kustannussyistä.

Porrashuoneen sijoittaminen pilareiden väliin ja kiinnittäminen pilareihin on rakennuksen stabiilisuuden kannalta edullista. Kuvassa 8.1–8.3 on esitetty tapoja sijoittaa porrashuone rakennuksen pilariruudukkoon.


Kuva 8.11
Kuva 8.2
Kuva 8.3