Suunnittelukuormat

Rakenteiden kuormat määritetään eurokoodin EC1 (SFS-EN 1991) eri osien mukaisesti. Rakenteiden jäykistyslaskennassa tarvittava rakenteiden mahdollisesta vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima esitetään eurokoodien materiaalikohtaisissa osissa. Vinoudesta aiheutuva lisävaakavoimat on esitetty betonirakenteiden osalta siis osassa EN1992-1-1.