Suunnittelukuormat

Rakenteiden kuormat määritetään eurokoodin EC1 mukaisesti. EC1 sisältää seuraavat kuormaosat:

• EN1991-1-1: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat (kansallinen liite muuttuu syksyllä 2010)
• EN1991-1-2: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset
• EN1991-1-3: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat
• EN1991-1-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat
• EN1991-1-5: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat
• EN1991-1-6: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat
• EN1991-1-7: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat
• EN1991-2: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat
• EN1991-3: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamat kuormat
• EN1991-4: Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Siilojen ja säiliöiden kuormat

Geotekniset kuormat kuten maan- ja vedenpaine määritetään osasta:

• EN1997-1: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt.

Rakenteiden jäykistyslaskennassa tarvittava rakenteiden mahdollisesta vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima esitetään eurokoodien materiaalikohtaisissa osissa. Vinoudesta aiheutuva lisävaakavoimat on esitetty betonirakenteiden osalta siis osassa EN1992-1-1.