TT-laatat

Käyrät on laskettu käyttäen seuraavia materiaalitietoja ja oletusarvoja: 

• Betonilujuus   C40 
• Jännepunokset   St1640/1860 
• Rasitusluokka   XC1 (XC3) 
• Suunnittelukäyttöikä 50v  

Mitoituskäyrissä on esitetty TT-laattojen kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia ja ilman laatan omaa painoa. Pysyvän kuorman osuus käytettävästä hyötykuormasta on 30%. Esitetyt käyrästöt on laskettu nimellislevyisille eli kolme metriä leveille laatoille. Laatan kantokykyä on rajatuilla alueilla mahdollista kasvattaa kaventamalla laattaa. TT-laattojen kannen kestävyys niin pistekuormalle kuin isoille tasaisille kuormille on selvitettävä erikseen. Esimerkiksi tasainen kuormitus 20kN/m2 edellyttää liittorakenteista pintavalua. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.  

Raskailla TT-laatoilla käyrät on katkaistu kohtaan, jossa laatan omapaino on 40 tonnia. Tätä raskaampia laattoja ei pystytä käsittelemään.  

TT-laattojen mitoitus on tehty seuraavien Euronormien mukaisesti 

• SFS-EN 1992-1-1  Betonirakenteiden suunnittelu 
• SFS-EN 1992-1-2 Betonirakenteiden palomitoitus 
• SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt 
• SFS-EN 13224+A1 Betonivalmisosat, ripalaattaelementit  

TT-laattojen kuormitukset ja kuormien yhdistelyt on tehty SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet mukaisesti. Käyrästöt on laadittu seuraamusluokan CC2 mukaisesti, jolloin kuormakertoimelle KFI on käytetty arvoa KFI=1.0

TT-120, tasainen kuorma
TT-180, tasainen kuorma
TT-240, tasainen kuorma