Jännitetyt suorakaidepalkit

Mitoituskäyrissä on esitetty jännitettyjen suorakaidepalkkien kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Pysyvän kuorman osuus kokonaiskuormasta on 50%.  Esitetyt käyrästöt on laskettu palkin leveyksillä 380mm, 480mm ja 580mm. Laskennassa palkkien betonin lujuusluokkana on käytetty C50/60 ja rasitusluokkana on XC1. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.  

Suorakaidepalkit, B=380
Suorakaidepalkit, B=480
Suorakaidepalkit, B=580