Yhdistelmärunkorakenteet

Yhdistelmä- eli hybridirakenteet ovat rakenteita, joissa eri materiaaleja, kuten betonia, terästä, puuta ja tiiliä tai harkkoja yhdistetään joko runko- tai julkisivurakenteina.

Yhdistelmärunkorakenteet

Yhdistelmärakenteesta puhutaan myös käytettäessä paikallavalubetoni- ja elementtirakenteita samassa kohteessa. Rakennuksen runkoratkaisuna voi olla esim. betonielementtipilarit ja –palkit, ontelolaatat, paikallavaletut jäykistävät seinät ja metallijulkisivut. Betonielementtirunko voidaan jäykistää teräsristikoilla tai teräsrunko betonielementtiseinillä.

 

Teräsrakenneyhdistys