I-palkit

Mitoituskäyrissä on esitetty I-palkkien kantokyky sallittuna hyötykuormana ilman kuormien osavarmuuskertoimia. Pysyvän kuorman osuus kokonaiskuormasta on 50%.  Esitetyt käyrästöt on laskettu I-palkkien vakiopoikkileikkauksille. Laskennassa palkkien betonin lujuusluokkana on käytetty C50/60 ja rasitusluokkana on XC1. Käyrästöt ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.  

I-palkit