Väliseinät

Excel-tiedostoissa on esitetty väliseinä- ja sandwich- ulkoseinäelementtien kantokyvyt eurokoodin EN 1992-1-1 mukaan. Ohjeelliset kantokyvyt on esitetty normaaleilla (1.5, 1.15) ja alennetuilla materiaaliosavarmuuskertoimilla (1.35, 1.1) raudoittamattomille ja raudoitetuille elementeille. Elementtiseinille voidaan yleensä käyttää alennettuja materiaaliosavarmuuskertoimia, koska betonielementtien kansalliset toleranssiluokat (N) ja (E) täyttävät eurokoodin mukaisen elementin poikkileikkauksen toleranssiluokka 2:n vaatimukset.

Valmiissa excel-taulukoissa on esitetty seinien pystykuormakapasiteetti kolmella eri betonin lujuusluokalla: C25/30, C30/37 ja C35/45. Taulukoissa on lisäksi huomioitu erilaiset kuorman epäkeskisyydet. Raudoitettujen seinien taulukoissa kuormankestävyys on lisäksi annettu eri 6, 8 ja 10 millin k150 raudoitteilla. Lisäksi valmiiden taulukoiden laskennassa on huomioitu tuulikuorman mitoitusarvo 0.6 kN/m2.

Kuva (2)

Perusolettamana voidaan käyttää, että elementin toisessa päässä pystykuorman epäkeskisyys on 20 mm. Yleisin väliseinän ja sandwich- elementin sisäkuoren betonin lujuus on C25/30 ja sandwich- seinän ulkokuoren C30/37.

Alla on excel -laskentaohjelma eri tapausten laskentaan. Tässä käyttäjä voi itse määrittää seinän dimensiot, kuormat ja raudoitukset.