Elementtien oikaisut ja tasaukset

Ontelolaatat

Laataston tasaus Laataston tasaus

Ontelolaataston alle asennetaan kannatinpalkit ja säädettävät pystytuet, joiden avulla tuetaan ja tarvittaessa tasataan ontelolaatastokenttää. Säädettävillä pystytuilla ontelolaataston alapinta säädetään kauttaaltaan samaan tasoon siten, että laattaa nostetaan tuilla laatan päästä ja laatan pään alle laitetaan tarvittava määrä korkolappuja. Laatastoa ei saa kuormittaa ennen kuin onteloiden saumat on valettu ja saumabetoni saavuttanut riittävän lujuuden. Tuennat poistetaan suunnittelijan ohjeiden mukaan, kun saumabetoni on kovettunut. Yli 265 mm ontelolaattoja ei tasata ollenkaan, koska ne ovat niin jäykkiä, että pystytuilla tasattaessa laattojen päät nousevat ilmaan ja laatat voivat pudota päätytueltaan.

Vierekkäisten ontelolaattojen kaarevuuseroja voidaan tasata

  •  altapäin säädettävän pystytuen ja poikittaisen tuen avulla jännevälin keskelt
  • laatan toisen kannaksen kohdalta pelkällä säädettävällä pystytuella
  • kiristyspultilla sauman läpi tai
  • käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja.

Laataston tasaus kuormittamalla tai nosturia käyttämällä on kielletty. Ennen tasausta laattojen pituussuuntainen siirtyminen on estettävä esimerkiksi kiilaamalla tasattavan laatan päätysaumat. On varmistettava, ettei tasaustuennalla vaurioiteta ontelolaattaa. Tasaus voi olla korkeintaan 0,1 % laatan jännevälistä (1 mm/laatan pituusmetri) ja laatoilla O37, O40 ja O50 0,05 % (0,5 mm/laatan pituusmetri).

Seinäelementit

Kun koko elementtiseinä tai useampia elementtejä on asennettu paikoilleen, seinälinjat oiotaan. Linja tarkemitataan teodoliitilla, vaaituskojeella sekä mitalla. Elementtilinjan pienet mitta- ja asennusvirheet tasataan elementtien paikkaa ja elementtitukien säätöä muuttamalla. Elementtituissa olevilla kierteillä voidaan säätää elementin pystysuoruutta. Sivusuunnassa elementin siirtäminen tapahtuu asennuskankien avulla.