Betonirakenteita voidaan kierrättää

Betonielementtirakennus on purettavissa ja siirrettävissä rikkomatta, jos se on koottu elementeistä pultti- tai hitsausliitoksin. Esimerkiksi Hollannissa on kehitetty rakennejärjestelmiä, jotka ovat purettavissa täysin ehjänä ja rakennus on siirrettävissä uuteen paikkaan.

Purettavuus ja uusiokäyttö

Paikallavalettu rakenne puretaan rikkomalla. Pilari- palkkirunkoisissa elementtirakennuksissa purettavuus on parempi kuin juotosvaluilla saumat tehdyissä rakennuksissa. Osa elementeistä voidaan usein käyttää uudelleen ja loput rakenteet murskataan kierrätykseen.

Kattotiilet, pihakivet ja -laatat, putket ja kaivonrenkaat sekä monet harkkorakenteet ovat käytettävissä uudelleen koottuna seuraavassa käyttökohteessa.

Murskattu betoni voidaan käyttää joko murskeena tienrakentamisessa tai uuden betonin valmistuksessa. Mikäli betonin valmistuksessa käytetään murskattua betonia enintään noin 20 % kiviaineksen kokonaismäärästä, säilyvät betonin ominaisuudet lähes samoina normaalikiviaineksilla tehtyyn betoniin verrattuna.

Murskatun jätebetonin suurin käyttöalue on maarakentamisessa.

Sitä käytetään yleisesti  teiden, katujen sekä piha- ja pysäköintialueiden sitomattomissa kerroksissa. Käyttö on mahdollista myös putkikaivannoissa, ympäristörakentamisessa sekä talonrakennuksen perustus- ja muissa täytöissä.

Jätebetonille on olemassa yli 20 keräyspistettä eri puolilla Suomea.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa antaa mahdollisuuden käyttää betonimursketta ilmoitusmenettelyllä ilman ympäristölupaa. Betonimurskeelle on järjestetty laadunvarmistus, jossa tutkitaan määrävälein mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus ympäristöön.